Pagdinig sa Panukalang Baguhin ang Mandato ng Pagcor [SB 1471]

This slideshow requires JavaScript.

NaritoΒ ang dagdag na inpormasyonΒ sa Senate Bill 1471, ang pagbago sa mandato ng Pagcor. #PingBills