On the C-130 Crash in Sulu

Bago ang anupamang pagdinig sa Senado tungkol sa pagbagsak ng C-130 sa Sulu, alayan muna natin ng panalangin at pakikiramay ang mga yumao sa trahedyang ito. Salute!

pinglacson.net uses cookies to give you a better navigation experience on our site. As soon as you continue the tour, we assume you accept the cookies policy. Learn more about the cookie policy we use here.