#PingTweets: Nagkasundo na ang mga senador. Suntok sa buwan kung may senador na pupunta nang mag-isa at walang pahintulot ng institusyon.

pinglacson.net uses cookies to give you a better navigation experience on our site. As soon as you continue the tour, we assume you accept the cookies policy. Learn more about the cookie policy we use here.