Setting the Record Straight on Pension and Gratuity Funds for MUPs

Marso 3, 2021 - To set the record straight: Sapat at kadalasan ay sobra pa ang pondo para sa mga benepisyo ng ating mga retiradong pulis, sundalo at other uniformed services. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisina ang mga hindi nakakatanggap ng tamang pensiyon sa [email protected] or sa About/Contact Ping Lacson.

pinglacson.net uses cookies to give you a better navigation experience on our site. As soon as you continue the tour, we assume you accept the cookies policy. Learn more about the cookie policy we use here.