Tungkol sa pagpasok ng P6.4-B shabu mula Tsina

Kahit sino magdududa talaga kung bakit isang container lamang ang hinabol at siniyasat gayung marami itong kasabay buhat sa iisang pinanggalingan – Xiamen.

pinglacson.net uses cookies to give you a better navigation experience on our site. As soon as you continue the tour, we assume you accept the cookies policy. Learn more about the cookie policy we use here.