Cookie policy

Cookies

Karamihan sa mga web browser ay nakatakda upang tanggapin ang mga cookies bilang default. Kung nanaisin, maaari mong piliing itakda ang iyong browser upang alisin o tanggihan ang mga cookies ng browser. Ang pag-alis o pagtanggi sa mga cookies ng browser ay hindi kinakailangang makaapekto sa mga flash party na cookies ng third party na ginamit na may kaugnayan sa aming Site. Upang tanggalin o huwag paganahin ang flash cookies mangyaring bisitahin ang www.adobe.com/products/flashplayer/security para sa karagdagang impormasyon. Mangyaring tandaan na kung pipiliin mong alisin o tanggihan ang cookies, maaaring makaapekto ito sa pagkakaroon at paggamit ng aming Site


pinglacson.net Gumagamit ng cookies itong website para mas mainam ang user experience sa website na ito. Narito ang karagdagang detalye sa cookie policy namin here.