Tag: Ed Cordevilla

Pork, Pork, Oink, Oink [Pilipino Mirror]

From Pilipino Mirror: Tama si Sen. Lacson, matagal na dapat binuwag ‘yang pork barrel na ‘yan.
Continue reading “Pork, Pork, Oink, Oink [Pilipino Mirror]”