Tag: Philippines

PingBills | Senate Resolution 312, Sense of the Senate for the President to Reconsider His Plan to Unilaterally Withdraw from the VFA

Image courtesy: Wikipedia

“Be it resolved as it is hereby resolved, to express as it hereby expresses the sense of the Senate to earnestly request the President to reconsider his planned abrogation of the Visiting Forces Agreement in the meantime that the Senate is conducting a review and impact assessment with the end in view of ensuring the continued safety and security of the Philippines and the Asia Pacific and maintain the existing balance of power within the region.” (co-author with Senate President Sotto and Sen. Drilon)

#PingSays: On Anti-Terrorism Legislation Efforts | Oct. 1, 2018

In an interview, Sen. Lacson answers questions on:
– amendments to the present Anti-Terrorism Law
– moves to address the Philippines’ having the weakest law to address terrorism
– targeting the passage of the measure before Christmas break

Quotes from the interview…  Continue reading “#PingSays: On Anti-Terrorism Legislation Efforts | Oct. 1, 2018”

Mensahe para sa Araw ng Kalayaan sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite

Talumpati ni Senador Panfilo M. Lacson para sa ika-119 Anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas,
Museo ni Emilio Aguinaldo, Kawit, Cavite

Ang kalayaang nakamit dahil ipinagmakaawa lamang ay walang kabuluhan. Hindi tulad ng kasarinlang pinagpanalunan matapos ipaglaban. Noong ika-12 ng Hunyo, 1898, ang mga pwersang rebolusyonaryo sa pamumuno ni Hen. Emilio Aguinaldo ay nagtipon-tipon sa mismong lugar na ito ng bayan ng Kawit, na ang tawag pa noon ay Cavite Dos del Viejo, upang basahin sa publiko ang proklamasyon ng kasarinlan ng sambayanang Pilipino, bilang pagpapahayag ng kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas mula sa kolonyalismong pananakop ng bansang Espanya.

Continue reading “Mensahe para sa Araw ng Kalayaan sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite”