Tag: PMAP

Nasyonalismo at Demokrasyang Pilipino: Paninindigan at Kapangyarihan ng Mamamayan

Ikalawang Kongreso ng Masa, People’s Movement Against Poverty (PMAP)
UP SOLAIR, Diliman, Quezon City

Bago ang lahat, binabati ko ang mga pinuno at kasapi ng PMAP sa matagumpay na pagdaraos ng inyong Ikalawang Kongreso ng Masa ng isang maalab at mapayapang pagbati.  Continue reading “Nasyonalismo at Demokrasyang Pilipino: Paninindigan at Kapangyarihan ng Mamamayan”