Tag: single standard

Kapag patas ang patakaran, ang paglabag sa batas ay maiiwasan.

meme0510-corrupt