#BantayBudget #NoToPork

86r-bwCKMahalagang paglaanan ng panahon ang pag-aaral sa pambansang gastusin upang ganap itong masuri. #NoToPork #BantayBudget #PaninindiganNiPing