Bakit nakalusot sa Customs?

meme0802-boc-lusot

Tanong ng bayan, saan napunta ang mga nauna pang kargamento na sa green lane din dumaan?