Dalawang daliri lang ang simbolismo upang hindi na magamit ang BOC sa katiwalian gaya ng pagpuslit ng droga.

meme1005-lapena