Pero sa panghihikayat, taimtim at matatag na kapatiran ang pangako ng mga miyembro ng frat.

meme1019-frat-01