Ang pamumuno ay nasusukat sa pagsubok.

Ang tunay na lider ay hindi tumatalikod sa mga pagsubok at responsibilidad.

meme0510-leadership