On localized peace initiatives with the CPP-NPA-NDF

Way to go. Localized peace initiatives ang mas practical, mabilis at menos gastos pa na pamamaraan sa pakikipagusap sa mga rebeldeng komunista.

Una, maliwanag naman na walang control si Joma Sison sa mga guerrilla fighters ng CPP/NPA; 

Pangalawa, iba-iba naman ang sitwasyon at pwersa nila sa ibat-ibang lalawigan at rehiyon, kaya dapat lang na iba-iba rin ang trato sa mga ito;

Pangatlo, mas alam ng mga lokal na pamahalaaan ang mga pangangailangan ng mga rebelde sa kani-kanilang lugar, at pwede silang kumuha ng mga malalapit na kamag-anak o kaibigan na maaaring mamagitan sa magkabilang panig; at mas alam din nila ang mga kapaki-pakinabang na pangangailangan ng mga rebelde kung sakaling magbalik-loob sila sa pamahalaan.

Ang kailangan lang ay maliwanag na guidelines at parameters para sa pakikipagusap na gagawin ng bawat lokal na pamahalaan, kasama na ang ibayong ayuda at supervision ng central government.

*****