Sen. Lacson Receives Token of Appreciation from S.E.N.A.D.O. Officers

This slideshow requires JavaScript.

Sen. Lacson receives a token of appreciation from representatives of the Sandigan ng Mga Empleyadong Nagkakaisa sa Adhikain ng Demokratikong Organisasyon (SENADO), during their courtesy call at his Senate office on Tuesday, Aug. 28, 2018.