Setting the Record Straight on Pension and Gratuity Funds for MUPs

To set the record straight: Sapat at kadalasan ay sobra pa ang pondo para sa mga benepisyo ng ating mga retiradong pulis, sundalo at other uniformed services. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisina ang mga hindi nakakatanggap ng tamang pensiyon sa ospml@yahoo.com or sa About/Contact Ping Lacson.