On the C-130 Crash in Sulu

Bago ang anupamang pagdinig sa Senado tungkol sa pagbagsak ng C-130 sa Sulu, alayan muna natin ng panalangin at pakikiramay ang mga yumao sa trahedyang ito. Salute!