#PingTweets: Unang pasada pa lang, nalantad na! #NoToPork #FreeTuition

tweet0807-pork