Kung talagang gusto ng reporma, ang pinuno ng BOC ay hindi dapat nagpapasuhol at hindi rin mangongotong

meme0820-tibay-dibdib