Kung walang tara, bababa ang presyo ng imported goods kaya mas maraming Pinoy ang makakatamasa sa mga ito.

meme0925-tara-1