Kapahamakan ng lahat ang resulta ng pagsasabwatan ng mga pinaghihinalaan para magtakipan sa nagawang kasalanan.

meme1019-frat-02

Related posts:
* Social media chat among members of the Aegis Juris fraternity, regarding the death of ‘Atio’ Castillo III
* Aegis Juris’ ‘commitment’ to the anti-hazing law
* Aegis Juris frat president Arvin Balag detained after Senate hearing