Tulad ng lumang kasabihan, ang pag-aaral ang susi sa magandang kinabukasan at pinakamabisang paraan para hindi mabiktima ng naggagaling-galingan

meme1128-aral