Mas mabilis na serbisyo at mas magaang na transaksyon sa National ID

meme0316-id

“Dadali at mas bibilis ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Gagaang ang pakikipagtransaksiyon ng mamamayan sa gobyerno at pribadong sektor.” – Sen. Ping Lacson

Related:
Senate approves Philippine ID System bill on 2nd reading
Sponsorship Speech for the National ID system bill
At a Glance: The Philippine ID System (National ID)