Ito ang formula para lipulin ang operasyon ng mga drug lord sa loob ng Bilibid.

meme0424-bato-bucor

Related: Dela Rosa should cut connivance between jail guards, drug lords