Makabuluhang Pasko sa Panahon ng Pandemya

Nawa’y maging makabuluhan ang ating #Pasko2020 para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo sa panahon ng pandemya.