Araw ng Kagitingan 2021

Isang pagpupugay sa ating mga frontliners! Higit sa pagsalamat sa kanila, nararapat na tugunan ang kanilang pangangailangan, para sa ikabubuti ng ating bayan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.