#PingSays: “Kung meron tayong singular national ID, napaka-convenient para sa ating lahat.”

 #SenateBill41