#PingSays: “Kung meron tayong singular national ID, napaka-convenient para sa ating lahat.”

Β #SenateBill41Β