#PingSays: On the proposed Comprehensive Tax Reform Package | July 26, 2017

“(N)apaka-narrow nga ng tax base. Parang ngayon lalong mababawasan pa kasi napakanipis na nga, marami pang exempted. Ang tax administration is one thing. Kasi kung maging efficient ang tax administration at mapapalapad ang tax base natin mas maraming makolekta.”