Kagalang-Galang na Lider ng Bayan ang Bunga ng Pag-aaral na Marangal na Panuntunan ang Batayan Kahit Anong Pagsubok Man ang Pagdaanan