🎥 Kagalang-galang na lider ng bayan ang bunga ng pag-aaral na marangal na panuntunan ang batayan kahit anong pagsubok man ang pagdaanan