Kung mababawasan ang mga exempted sa VAT, tataas ang pondo ng gobyerno at puwedeng maibaba ang presyo ng mga serbisyo at produkto

meme1122-vat-03

Related: Ibaba ang VAT sa 10%