Kung mababawasan ang 143 serbisyo at produktong libre sa VAT, tataas ang koleksiyon sa buwis – isang batayan para posibleng ibaba ang VAT sa konsyumer

meme1129-vat