Interview on DWIZ | Jan. 13, 2018

In an interview on DWIZ, Sen. Lacson answers questions on:
– Constituent assembly
– Prospective timetable for amending the Constitution

Quotes from the interview… 

On how back-channeling can shorten the time needed to amend the Charter:
“Mabilis lang, kung halimbawa may back-channel ang Lower House and Upper House. Halimbawa nakapagkasunduan ito ang parameters ito ang ating gagalawin sa Constitution medyo mapapabilis yan. (H)alimbawa kung may paguusap na informal may kanya-kanyang panukala pero may nagli-liaise between the two houses at sinasabi ito na lang ang ating propose.”

Concerns about checks and balances in a unicameral parliamentary system:
“Parang hindi pa tayo mature enough sa isang unicameral-parliamentary (system). Ang fear ko doon kasi, kaunti lang ang malaking negosyante sa ating bansa, kapag naging unicameral parliamentary tayo at ang power ay nasa Prime Minister, baka kalabasan natin kasi patronage politics na tinatawag natin baka 1-2 malaking negosyante sila mag-control mismo sa ating parliament.”
“Doon ako nanangamba na mawala na masyado ang check and balance. Oo nga, mabilis nga ang legislation kasi isang house lang. Pero mas mainam na yung may check and balance na although medyo mabagal yan kasi may bicam pa and lahat, pero sa akin hindi pa tayo naka-graduate sa ganoong kultura na hindi pa ganoon politically mature.

*****