#PingTweets: Nagkasundo na ang mga senador. Suntok sa buwan kung may senador na pupunta nang mag-isa at walang pahintulot ng institusyon.

tweet0118-betray

Related:
Senators close ranks, won’t attend joint session without authorization
Read: Senate Resolution 580, constituting the Senate into a constituent assembly
Higher level of discourse at the Senate hearing on Charter change