Closing Statement of Sen. Ping Lacson at the Comelec Presidential Debate

With the rigors and influence of money politics in this campaign, and the opportunism and treachery that go with it, I keep asking this question: Is the Filipino still worth fighting for?

Each time, I always get the same answer: Yes, the Filipino is worth fighting for.

Mahal ko ang aking bayan. Handa kong ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapos-palad nating mga kababayan.

Palagi naming naririnig – sayang daw ang boto sa mas kwalipikado dahil baka hindi lang manalo. Ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa pwesto.

Maawa na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino.

*****