#PingSays: Sen. Lacson’s Advice to PNP Chief Bato dela Rosa

“Punuan ang mga naging pagkukulang at huwag kalilimutan na dahil armado at may kapangyarihan ang mga tauhan, hindi malayong ang iba sa mga ito ay gumawa ng kabalbalan.” – Sen. Lacson’s advice to Gen. dela Rosa