On privacy concerns regarding the National ID system

tweet0318-id

Related:
Senate approves Philippine ID System bill on 2nd reading
Sponsorship Speech for the National ID system bill
At a Glance: The Philippine ID System (National ID)

2 thoughts on “On privacy concerns regarding the National ID system”

  1. For as long as the national ID system will prevent cheating in the elections, it should be good!

  2. Para walang reklamo, show to the public what specific personal informations, no more no less, will be provided in the information sheet or form for the application of the national ID system, para malinaw kung ito ba ay nakaka violate o hindi sa people’s right to privacy. Sometimes kasi, gagawa tayo ng batas na maraming “gray areas”, ewan ko lang kung sinasadya, kaya tuloy maraming nakakalusot lalo na ang mayayaman at may poder.

Comments are closed.