#PingTweets: Ang driver’s license, para sa nagmamaneho, ang National ID para sa lahat: Functional vs Foundational

tweet0319-id-01

Related:
On privacy concerns regarding the National ID system
Sponsorship Speech for the National ID system bill
At a Glance: The Philippine ID System (National ID)