“There is no unity, no brotherhood, no strength, no honor, no dignity and no respect in hazing.”

Pagkatapos imbestigahan ang pagkamatay ni Horacio “Atio” Castillo III dulot ng hazing, inirekomenda ng komite ni Sen. Lacson sa Korte Suprema na i-disbar ang mga abogadong miyembro ng Aegis Juris fraternity, kabilang si Dean Nilo Divina. Ipinaalala rin ng komite na hindi maaaring manatiling tahimik ang pamunuan ng University of Santo Tomas sa hazing.

Related:
At a Glance: Findings and Recommendations on the fatal hazing of Horacio Castillo III
Committee Report 232: Findings/Recommendations on the hazing death of Atio Castillo
Senate Bill 1662: Strengthening the Anti-Hazing Law
Watch: Sponsorship Speech for Committee Report 232 and Senate Bill 1662