At a Glance: Questions Raised by Sen. Lacson in the DPWH Budget for 2019

DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-01

Tens of billions of pesos in Filipino taxpayers’ money may have been lost due to the implementation of road projects without first settling issues such as right-of-way and slope protection.

DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-02DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-03DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-04DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-05DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-06DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-07

Ang mga magsasaka ng Sariaya, dalawang taon nang naghihintay para mabayaran ang mga lupa nilang dinaanan ng bypass road. Hindi na nga nabayaran, hindi pa makapagsaka, hindi pa nila magamit ang putol na kalsada. Bakit ba nahinto ang project na ito?

DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-08DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-10DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-11DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-12DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-13DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-14DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-15DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-17DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-18DPWH_FY 2018 Budget Hearing 3 SEPT 2018-19

Hindi pa tapos ang kalsada pero sira na agad sa landslide kasi walang slope protection. Ilang milyon naman kaya ang hihingin para sa rehabilitation nito?